Benimsediğimiz sürekli gelişim felsefesi, firmamızın temel ilkesi haline gelmiştir. Geliştirdiğimiz projelerin, son teknolojiye uygun bir şekilde gerçekleşmesine ve işin uzmanları tarafından yönetilmesine büyük özen göstermekteyiz.

Eta Mühendislik;
-Her zaman ‘sürekli gelişme’ ilkesine göre hareket etmektir.
-Tüm yönetici ve çalışanlarımız ile birlikte sunduğumuz kaliteden sorumlu olmaktır.
-Her fırsatta iş birliği olanaklarını araştırıp yaratarak, çalışanlarımız, işveren ve tedarikçilerimizle sürekli gelişme ve geliştirmeyi hedefleyen uzun vadeli çalışmalar yürütmektir.
-Tecrübe ve teknolojinin gelişimiyle her zaman mükemmelliği üretmektir.
-Genç fikirlerin enerjisi ile tecrübeyi harman ederek her zaman yeniliklere açık olmaktır.
-Uyum, etkinlik ve yaratıcılığa her zaman teşvik etmektir.